Multimedya Veritabanı Araştırma Labı

Http://multimedia.ceng.metu.edu.tr/

Multimedya araştırma laboratuvarı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 2006 yılında kurulmuştur. Laboratuvarın amacı multimedya veri tabanları alanında yeni araştırma olanaklarını hayata geçirmektir. Laboratuvar multimedya veri tabanları ve özellikle video veri tabanlarıyla ilgili çeşitli konularda araştırma yapmayı ve yeni ürünler geliştirmeyi hedefler. Laboratuvarda multimedya veri tabanı modelleme, anlamsal içerik çıkarımı, veritabanı dizinleme ve sorgulama gibi çeşitli aktif temel araştırma konuları takip edilmektedir.

Laboratuvar multimedya ile ilgili çeşitli donanım ve yazılım olanaklarına sahiptir. Donanım ve yazılım altyapısı sürekli güncel tutulmaktadır.

Prof. Dr. Adnan Yazıcının yönetiminde; 2 öğretim üyesi, 7 doktora ve 5 yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 15 kişi laboratuvarda görev yapmaktadır.

Grup Üyeleri

Öğretim Üyeleri

 • Prof. Dr. Adnan Yazıcı
 • Asst. Prof. Dr. Murat Koyuncu
 • Asst. Prof. Dr. Mustafa Sert

Doktora Öğrencileri

 • Dilek Küçük
 • Hakan Öztarak
 • Muhsin Civelek
 • Ozan Küsmen
 • Serdar Arslan
 • Ümit Lütfü Altıntakan
 • Turgay Yılmaz

Yüksek Lisans Öğrencileri

 • Çiğdem Okuyucu
 • Elvan Gülen
 • Merve Aydınlılar
 • Seda Çamalan
 • Utku Demir
 • Nazif İlker Erçin

Eski Grup Üyeleri

 • Assoc. Prof. Dr. Gözde Bozdağı Akar
 • Esra Acar
 • N. Burcu Özgür
 • Neriman Atar
 • Yakup Yıldırım

Güncel Projeler

Laboratuarda şu anda yürütülmekte olan araştırma projesi, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenen "Videolardan Çok Modlu Anlamsal Bilgi Çıkarımı, Depolanması ve Sorgulanması" projesidir. Bu proje kapsamında, videoların görüntü, ses ve metin (çok modlu) verileri kullanılarak otomatik anlamsal bilgilerin çıkarılacağı, uygun formatlarda saklanacağı ve daha sonra da etkin bir şekilde sorgulanabileceği akıllı bir veri tabanı yönetimi sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Geçmiş Projeler

Laboratuvarın bir önceki araştırma projesi, TUBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenen "Multimedya Veri Tabanı Uygulamaları için Akıllı ve Bulanık Nesneye Yönelik Veri Tabanı Modelleme ve Geliştirme" projesidir. Projenin kapsamı multimedya veri tabanı uygulamalarını modelleme için akıllı bir veri tabanı yönetimi sistemi, multimedya bilgiyi kullanabilen bir bulanık çıkarım motoru ve multimedya verilerine etkin şekilde erişebilmek için bir dizin yapısı, multimedya verilerini tanımlamak ve esnek bir şekilde sorgulamak için bir dil ve son olarak tüm bileşenleri entegre eden bir çerçeve geliştirmektir.

Güncel Yayınlar

Yayınların tüm listesi için tıklayın

 • N.B.Özgür, M. Koyuncu ve A.Yazıcı, An Intelligent Fuzzy Object-Oriented Database Framework for Video Database Applications, Fuzzy Sets and Systems Vol.160, No:15, pp.2253-2274, 2009. (SCI)
 • D.Küçük, N.B.Özgür, A.Yazici ve M. Koyuncu. A fuzzy conceptual model for multimedia data with a text-based automatic annotation scheme, The International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems (IJUFKS), Vol.17, No: Supp01, pp.135-152 , 2009. (SCI-Expanded)
 • S.Köprü ve A.Yazıcı, “Lattice Parsing to Integrate Speech Recognition and Rule-Based Machine Translation”, 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Atina, Yunanistan, 30 Mart- 3 Nisan, 2009.
 • D.Küçük ve A.Yazıcı, “Rule-based Named Entity Recognition from Turkish Texts”, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2009), Trabzon, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2009.
 • E.Doğan, M.Sert ve A.Yazıcı, “Content-Based Classification and Segmentation of Mixed-Type Audio by Using MPEG-7 Features”, The First International Conference on Advances in Multimedia (MMEDIA09), Temmuz 20-25, 2009 - Colmar, Fransa.
 • D.Küçük ve A.Yazıcı, “Employing Named Entities For Semantic Retrieval Of News Videos In Turkish”, The 24th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’09), Eylül 14-16, 2009, Kuzey Kıbrıs.
 • D.Küçük ve A.Yazıcı, “Named Entity Recognition Experiments on Turkish Texts”, Proc. of the 8th Int. Conf. on Flexible Query Answering Systems (FQAS’09), Denmark, 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 5822, pp.524-535.
 • E.Doğan, M.Sert ve A.Yazıcı, “Content-Based Retrieval of Audio in News Broadcasts”, Proc. of the 8th Int. Conf. on Flexible Query Answering Systems (FQAS’09), Danimarka, 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol.5822, pp.548-559.
 • M.Koyuncu, Fuzzy Querying in Intelligent Information Systems, 8th Int. Conf. on Flexible Query Answering Systems (FQAS 2009), Danimarka, 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 5822, pp.536-547
 • H.Özatarak, K. Akkaya, A. Yazıcı, “Lightweight Object Localization with a Single Camera in Wireless Multimedia Sensor Networks,” IEEE GLOBAL COMMUNICATIONS CONFERENCE (IEEE GLOBECOM 2009), Honolulu, Hawai, ABD, Kasım 2009

research/multimedia/index.tr.txt · : 2011/12/07 23:11 Merve Aydinlilar