Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Geliştirme Merkezi

members.jpg

http://www.modsim.metu.edu.tr/

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Türk Silahlı Kuvvetleri Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ODTÜ-TSK MODSİMMER), Türk Silahlı Kuvvetleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında bir işbirliği sözleşmesiyle kurulmuştur. MODSIMMER, 21. yüzyıl teknolojileri ve standartları ile uyumlu entegre bir Müşterek Harekat Simülasyon Sistemi(MHSS) geliştirimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

The METU-TAF Modelleme ve Simülasyon (MODSIM), ilk olarak Haziran 1999'da Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) labaratuvarı olarak faaliyetine başladı. Daha sonra, Mayıs 2001'de METU-TAF MODSIMMER olarak bilinen merkez konumunu aldı. Bu günlerde, MODSIMMER faaliyetlerini, Devlet Planlama Teşkilatının desteğiyle, bir Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi olarak genişletmektedir.

Members

 • Doç. Dr. Veysi İşler (Koordinator)
 • Prof. Dr. Müslim Bozyiğit
 • Prof. Dr. Faruk Polat
 • Prof. Dr. İ. Hakkı Toroslu
 • Prof. Dr. Göktürk Üçoluk
 • Yrd. Doç. Dr. Tolga Can
 • Utkan Yılmaz (Doktora Öğrencisi)
 • Uğur Keskin (Doktora Öğrencisi)
 • Aydın Okutanoğlu (Doktora Öğrencisi)

Merkezin Misyonları

 • MHSS'nin prototip ve ürünlerinin geliştirilmesinde, gerekli olan analitik ve silmülasyon sistemlerinin gerçekleştirilmesi için temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmeye yardımcı olmak.
 • Standartlar, prosedürler ve teknoloji açısından MHSS için teknik altyapının oluşturulmasını kolaylaştırmak.
 • Askeri MODSİM uygulamaları konusunda farkındalığı ve uzmanlığı arttırmak için eğitim ve öğretim vermek.

MODSIMMER'in Yetenekleri

Merkez, savunma ile ilgili MODSIM teknolojilerinin ve gerekli altyapının geliştirilmesinin önemini ve farkındalığı arttırarak ulusal MODSİM yeteneklerini geliştirmeye odaklanmıştır. Merkez, yüksek çözünürlüklü sanal ve yapısal görsel simülasyon sistemlerinin yanı sıra gelişmiş bütünleşik analitik modellerin geliştirilmesinde yer almaktadır.

Temel ve uygulamalı araştırma çalışmalarının ilerlemesiyle, merkez ulusal savunma sanayine katkıda bulunmak amacıyla MODSİM tabanlı sistemlerin geliştirilmesi için gerekli akademik destek sağlar. Akademi ve sanayi işbirliğinden, barış zamanında müşterek savunma yeteneklerine katkısının yanında, sanayi ve üniversite’nin Ar-Ge çalışmalarının MODSIM alanındaki başarılarına katkısı beklenmektedir..

MODSIMMER'in Faaliyetleri

Türkiye'de MODSİM tabanlı sistemler için gerekli ulusal Ar-Ge faaliyetlerini artırarak, bu alandaki geleceğe yönelimi ve tedarik ve yatırımların miktarını bilinçli olarak etkilemesi mümkün olacaktır.

İlkeleri, kuralları, standartları ve TSK MODSİM Master Planında belirtilen öncelikler ışığında, aşağıdaki faaliyetler yürütülür:

 • Analitik model ve K4İKG sistemleri ile entegre kullanılabilen, güvenilir, kullanıma hazır simülasyon sistemleri geliştirmek.
 • Sentetik ortamlar ve/veya bilgi, materyal alımı ve TSK'nın almayı planladığı silah sistemleri ile ilgili sanal prototiplerin kavram ve teknolojilerini oluşturmak ve araştırma, geliştirme ve mühendislik aşamalarında bunları analiz etmek.
 • Ulusal modeller ve simülasyon sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili ilke ve standartları tanımlamak ve güncelleştirmek.
 • Ülke genelinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde MODSİM araştırma faaliyetlerini koordine etmek.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerine MODSİM danışmanlık yapmak.
 • Bilimsel ve teknik toplantılar (seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları, vb.) organize etmek.

Akademik faaliyetleri ise:

 • MODSİM teknolojileri için kavramsal temeli ve gerekli altyapıyı oluşturmak için Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek.
 • ODTÜ MODSİM'de ve savunma konusunda MODSİM uygulamalarına katkıda bulunan diğer akademik programlarda yüksek lisans yapan askeri personel için bir araştırma ortamı oluşturmak

ODTÜ akademik faaliyetlerinin amaçları şunlardır:

 • MODSİM alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu uzmanlığı ve teknik bilgiyi ortaya çıkartmada yardımcı olmak
 • MODSİM'e dayalı savunma uygulamaları alanında disiplinler arası Ar-Ge geliştirmek ve desteklemek
 • Bu alanda çalışan TSK personeli için eğitim ve öğretim sağlamak
 • Milli savunmanın uzun ve orta dönem MODSİM ihtiyaçları ile bu alanda sanayinin eğitim ve öğretim ihtiyaçları arasında köprü görevi görmek

MODSİM Projeleri İçeren ODTÜ Bölümler

 • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Makina Mühendisliği Bölümü
 • Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

research/modsim/index.tr.txt · : 2011/03/02 12:48 Ahmet Sacan