Berimsel Dilbilim Çalışmaları Laboratuvarı

members.jpg

http://www.lcsl.metu.edu.tr

Doğal Dil İşleme (Berimsel Dilbilim olarak bilinir) insan dilleri ile ilgili, özellikle insan dil yeteneğinin berimsel temeller ışığında incelenmesi ve doğal dil işleme teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen teknolojik ve bilimsel çalışmaları bünyesinde birleştirmeyi hedefler.

Berimsel Dilbilim Çalışmaları Laboratuvarı bilgisayar bilimi, bilişsel bilim ve dilbilim etkileşiminin merkezinde yer alır.1994'te kurulmuş olan laboratuvar ilk on yılı içinde kural odaklı yöntemler kullanarak morfolojik(yapı bilimsel) ayrıştırıcılar, sözdizimsel işlemciler ve makine çeviri sistemleri geliştirme konusunda araştırmalar yapmıştır. Son zamanlarda laboratuvar veriye dayalı teknikler ile kural tabanlı sistemleri birleştirmek amacıyla yapı bilimi için dilbilimsel açıklama,konuşma,söylembilim ve sözdizimi gibi verilerin yoğun şekilde kullanıldığı yaklaşımlarla ilgilenmiştir. Yerleşke içindeki ve dışındaki öğretim üyelerinin mevcut projeleri arasında arama motorları, dilbilgisi kazanımının istatistiksel modelleri ,geniş kapsamlı ayrıştırma ve konuşma grameri geliştirme vardır.

İki uluslararası sponsorlu ve iki ulusal sponsorlu proje tamamlanmıştır. Laboratuvardan mezun olanlar arasında 25'ten fazla lisans üstü ve 3 doktora öğrencisi vardır.

Üyeler

 • Doç. Dr. Cem Bozşahin
 • Dr. Meltem Turhan Yöndem
 • Prof. Dr. Deniz Zeyrek (FLE - METU)
 • Dr. Onur Tolga Şehitoğlu
 • Dr. Ayşenur Birtürk
 • Dr. Ruken Çakıcı
 • Müge Sevinç (Doktora öğrencisi)
 • Duygu Özge (Doktora öğrencisi)
 • Umut Özge (Doktora öğrencisi)
 • Onur Çobanoğlu (Yüksek lisans öğrencisi)
 • Orkan Bayer (Doktora öğrencisi)
 • Berfin Aktaş (Yüksek lisans öğrencisi)

Projeler

 • Language pairing on functional structure: LFG-based MT for English↔Turkish. (1999-2001). Sponsored by AppTek/Lernout & Hauspie.
 • Turkish NLP Initiative (1994-1998). Sponsored by NATO Science Division SfS III. PI: Kemal Oflazer. Co-PI: Cem Bozsahin.
 • A Grammar Architecture for Computational Analysis of Turkish. (1993-1995). Sponsored by TUBITAK. PI: Cem Bozsahin.

Seçilmiş Yayınlar

 • Bozsahin, Cem The Combinatory Morphemic Lexicon. Computational Linguistics, 28(2):145-186, 2002.
 • O. Yuksel, C. Bozsahin, Contextually Appropriate Reference Generation, Natural Language Engineering, 8(1):69-89, 2002.
 • Birturk Aysenur Akyuz, Sandiway Fong A Modular Approach to Turkish Noun Compounding: The Integration of a Finite-State Model Proceedings of the 6th Natural Language Processing Pacific Rim Symposium (NLPRS2001) November 27-29, 2001, Tokyo, Japan.
 • B. Karagol-Ayan, Morphosyntactic Generation of Turkish from Predicate-Argument Structure Proceedings of the COLING 2000 Student Session, Hong Kong.
 • Cem Bozsahin, Gapping and Word Order in Turkish. Proc. of 10th Int. Conf. on Turkish Linguistics (ICTL 2000), Istanbul, 2000.
 • C. Bozsahin, D. Zeyrek, Dilbilgisi, bilisim ve bilissel bilim [Grammar, Computation and Cognitive Science] In Dilbilim Arastirmalari 2000 [Research in Linguistics, vol.11]
 • O. Sehitoglu, C. Bozsahin, Lexical Rules and Lexical Organization in Breadth and Depth of Semantic Lexicons, E. Viegas (ed.), Kluwer, 1999.
 • C. Bozsahin, Deriving the Predicate-Argument Structure for a Free Word Order Language Proceedings of COLING-ACL'98, pp. 167-173, Montreal. I. Pembeci, C. Bozsahin, D. Zeyrek , Computer-aided Learning of Turkish Morphology Proceedings of Joint Conf. of ACH and ALLC, 1998, July, Debrecen, Hungary.
 • C. (Keyder) Turhan, An English to Turkish Machine Translation System Using Structural Mapping Proc. of the Fifth Conference on Applied NLP (ANLP'97), 31 March - 3 April, 1997, Washington, D.C.
 • C. Bozsahin, Ulamsal dilbilgisi ve Turkce [Categorial Grammar and Turkish] Dilbilim Arastirmalari 1996 [Research in Linguistics] 7:230-244
 • C. Bozsahin, E. Gocmen, A Categorial Framework for Composition in Multiple Linguistic Domains in Proc. of the 4th Int Conf on Cognitive Science of NLP, Dublin, CSNLP'95.
 • Küçük, Dilek and Turhan-Yöndem, Meltem. 2007. 'A Knowledge-poor Pronoun Resolution System for Turkish', In Proceedings of the 6th Discourse Anaphora and Anaphora Resolution Colloquium. Lagos, Portugal.
 • Küçük, Dilek and Turhan-Yöndem, Meltem. 2007. 'Automatic Identification of Pronominal Anaphora in Turkish Texts', In Proceedings of the 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences. Ankara, Turkey, to appear.
 • O. Bayer, T. Çiloğlu, M. Turhan Yöndem, “Investigation of Different Language Models for Turkish Speech Recognition”, Proceedings of the IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference, 2006.
 • M. Turhan Yöndem, G. Ucoluk “A Realistic Success Criterion for Discourse Segmentation” , In Proceedings of ISCIS-2003, LNCS 2869, pp:592, Springer Verlag, 2003.

research/lcsl/index.tr.txt · : 2011/02/17 11:29 Erdal SIVRI