ODTÜ-BMB Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı

Sınavın Amacı

Öğrencinin doktora seviyesinde araştırma yapabilme yeteneğini ve potansiyelini ölçmek, öğrenciyi araştırma yapmaya erken başlamaya teşvik etmek.

Öğrenciden Sınav Öncesi Beklentiler

 • Öğrencinin doktora yapacağı alanda bir konu belirlemesi.
 • Konu ile ilgili literatür taraması yapması.
 • Seçilen konuda aşağıda belirtilen türlerden bir katkıda bulunması.
 • Yaptığı araştırmayı 6 sayfadan az olmamak üzere “IEEE conference proceedings1” formatında yazılı bir metin olarak hazırlaması.
 • Bu metni sınava en geç 1 hafta kala sınav jürisine göndermesi.

Öğrenciden Sınav Sırasında Beklentiler

 • 30 dakikalık bir sunum ile çalışmasını anlatması.
 • 10 dakika sunum ile ilgili soruları cevaplaması.
 • 20 dakika sunum yaptığı konudan bağımsız olarak seçtiği genel alan hakkındaki soruları cevaplaması (soru cevap kısmı jüri gerekli gördüğü takdirde uzayabilir).

Beklenen Katkı

Öğrenci aşağıdaki türlerinden bir veya daha fazlasında katkı yapmayı seçebilir:

 • Literatür değerlendirmesi: Her çalışmada bir literatür özeti olması beklenecektir, fakat bu kategoriyi seçen öğrenciden literatürü daha detaylı olarak incelemesi, çalışmaların artı ve eksi yönlerini çıkarması, çalışmaları birbirleri ile kıyaslaması, kısacası seçtiği konudaki literatürü analiz-sentez etmesi beklenecektir.
 • İmplementasyon: Öğrencinin danışmanı ile birlikte seçtiği bir makaleyi implement ederek sonuçlar üretmesi, varsa çeşitli parametre değerlerini değiştirerek sonuçların nasıl değiştiğini göstermesi beklenecektir.
 • Özgün yöntem: Öğrencinin seçilen bir konuda özgün bir yöntem önermesi ve bu yöntemi implement ederek sonuçlar üretmesi beklenecektir. Varolan bir yöntemi özgün bir yaklaşım ile iyileştirmek de bu kategoriye dahildir.
 • Karşılaştırma: Öğrencinin danışmanı ile birlikte seçtiği birden fazla yöntemi teorik ya da deneysel olarak karşılaştırması ve bu karşılaştırmadan elde ettiği sonuçları yorumlayıp paylaşması beklenecektir.
 • Kuramsal katkı: Öğrencinin kuramsal olarak yeni bir yaklaşım getirmesi (formül, teori, ispat, vb.) ve bu yaklaşımın doğruluğunu, işlevselliğini, ve nedenlerini açıklaması beklenecektir.
 • Durum çalışması: Öğrencinin literatürdeki bir yöntemi veya süreci gerçekçi bir probleme uygulaması ve ortaya çıkan sonuçları değerlendirmesi beklenecektir.

Puanlama

Öğrencinin sözlü sınavdaki başarısı aşağıdaki puan tablosuna göre ölçülecektir. Bu tabloya göre ağırlıklı puan ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır.

Oran Puan [0-100]
%40 Yazılı metin
%20Sunum ve sunum ile ilgili sorular
%40Seçilen alan ile ilgili genel sorular
Ağırlıklı Toplam:

Sınavın Uygulanışı ile İlgili Genel İlkeler

 • Sınava girecek her öğrenci için doktora yeterlilik komitesince öğrencinin danışmanı dahil ilgili alanda uzman doktora derecesine sahip 5 kişiden oluşan bir jüri kurulur. Jüri üyelerinin çalışmayı önceden okumaları ve soracakları soruları düşünmeleri son derece önemlidir.
 • Öğrencinin hazırladığı yazılı metin orijinal olmalıdır. Kesinlikle başka çalışmalardan yapılan alıntılar ile bir araya getirilmemelidir.
 • Jüri üyeleri öğrencilerin gönderdikleri yazılı metinleri üniversitemizin de üyesi olduğu http://www.ithenticate.com/ adresinden intihale karşı kontrol edebilirler.
 • Yüksek lisans tezi için yapılmış olan bir çalışma doğrudan bu sınav için kullanılamaz. Konu değişmediyse bile yüksek lisans sonrasında bir katkı yapılması gerekmektedir.
 • Öğrencinin başlıca yazar olarak yazmış olduğu bir makale (kabul edilmiş olsun ya da olmasın) bu sınav amacı ile kullanılabilir.
 • Sınavda kullanılacak olan makale daha önce başka bir öğrenci tarafından kullanılmamış olmalıdır.
 • Sunulacak olan makale daha önce bir yerde yayınladıysa, yayınlanma tarihinden itibaren 12 aydan fazla bir süre geçmemiş olmalıdır.
 • Sınavdan ilk seferde başarısız olma durumunda yeni bir konu belirlenecek ya da sunulan çalışmaya devam edilecekse ikinci sefer için beklentilerin neler olacağı jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak iletilecektir.
 • Sınava ikinci defa girilmesi durumunda öğrenci yaptığı değişiklikleri açıklayan ek bir dokümanı çalışmasının son hali ile birlikte sınava en geç 1 hafta kala sınav jürisine iletecektir.
 • Kasım 2012 ve Mart 2013 aylarında yapılacak doktora yeterlik sınavlarında öğrencilerin şu anda “breath” olarak bilinen sınava ve takiben sözlüsüne girme hakları olacaktır. Fakat isteyenler bu dokümanda açıklanan sözlü sınava girebileceklerdir. Daha sonraki dönemlerde ise sadece bu dokümandaki sistem uygulanacaktır.
news/20121/SozluSinav.tr.txt · : 2012/10/11 17:47 Ahmet Sacan