Bilgisayar Mühendisleri Odası Kuruluyor

www.bmo.org.tr

Bilgisayar Mühendisleri Odası henüz kurulmamıştır.

Uzun zamandır bilgisayar mühendisleri arasında tartışılagelmiş odalaşma konusunda, geçmişte çeşitli girişimlerde bulunulmuş.

Son olarak 2010 EMO Genel Kurul’u öncesi de EMO üyesi, Meslek Dalı Komisyonları ve Meslek Dalı Ana Komisyonunda görev alan bilgisayar mühendisleri arasından konu tekrar tartışılmış ve önümüzdeki dönem için çalışmaların yoğunlaştırılarak, konuyla ilgili kararın çalışmalar ekseninde şekillenmesi oluşmasına kanaat getirilmiştir.

2011 Mart ayı itibariyle, EMO Genel Kurul’undan yaklaşık bir yıl sonra, konu tekrar gündeme geldiğinde meslek alanındaki gelişmeler ve bilgisayar mühendislerinin örgütsüzlüğü göz önüne alınarak, BMO’nun bugün kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu yönünde oluşan eğilim, 9 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Meslek Dalı Ana Komisyonu’nca karara bağlanmış ve odalaşma çalışmaları başlamıştır.

Bundan sonraki süreçte, öncelikle Mart 2012′de yapılacak EMO Genel Kurulu ve Mayıs 2012′de yapılacak TMMOB Genel Kurul’nda alınacak kararla Odanın resmi kuruluş çalışmaları başlayacaktır.

Bu süreçte bize düşen, bilgisayar mühendislerinin örgütlenmesini sağlamak ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’na yönelik alt yapı çalışmalarını hayata geçirmektir.

news/20111/bmo.txt · : 2011/11/18 15:18 Ahmet Sacan