ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne Araştırma Görevlisi Alınacaktır

Yeni açılan Araştırma Görevlisi kadrosu için (2 kadro) başvurmak isteyenlerin Bölüm Başkanlığından alacakları başvuru formlarını doldurarak 5 Eylül 2011 tarihine kadar Bölüm Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Ön değerlendirme sonuçları 6 Eylül 2011'de Bölüm Web sayfasından ilan edilecektir. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar 8 Eylül 2011 tarihinde yazılı sınava katılacaklardır. Sonuçlar 12 Eylül 2011'de açıklanacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı

Adaylardan istenen belgeler:
 • Dilekçe
 • Özgeçmiş
 • ALES belgesi (En az ALES puanı 85)
 • İngilizce yeterlik belgesi (En az KPDS puanı 80, ya da uluslararası geçerliliği olan sınavlardan alınmış eşdeğer not) (ayrıca bkz.)
 • Onaylı Diploma örneği
 • Lisans Resmi Not çizelgesi (transcript)
 • Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ya da doktora programında kayıtlı olduğuna ilişkin öğrenci belgesi YA DA kabul edilmiş olduğuna dair belge
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
 • Başvuru zarfı kapak formu
 • 2 adet referans mektubu (Bölüm Başkanlığı’ndan alınacak ya da aşağıdan elektronik haline ulaşılabilecek standart formlar kullanılabilir)

Lisansüstü programa yeni kabul edilenler kabul belgelerini ilgili birime (ODTÜ icin FBE'ye) onaylatarak başvuru için Öğrenci Belgesi yerine verebilirler.

Bölüm Sistem Yöneticiliği ayrı olarak değerlendirilecektir. Bu görevi yapmak isteyenlerin dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

news/20111/agalim.txt · Last modified: 2011/08/28 00:04 by Ahmet Sacan