Bu sayfa, Frequently Asked Questions for MS without Thesis Programs sayfasindan otomatik olarak Google Cevirmen kullanilarak cevrilmistir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için sık sık sorulan sorular

 • Biz kesinlikle adaylarımızın, programlama ve aynı zamanda, mümkünse, veri yapıları ve/veya algoritmalar derslerinde yeterliliklerini kanıtlamalarını öneririz.
 • Tüm öğrencilerin, ders kayıtlarıyla ilgili talimatları “ceng.news.server” veya “http://cow.ceng.metu.edu.tr” adreslerinden erişilebilen metu.ceng.secondprog.ceng, metu.ceng.secondprog.se ve metu.ceng.secondprog.general haber gruplarından takip etmeleri gerekmektedir. Bunlara erişebilmek için bir CENG bölüm hesabına ihtiyacınız olacaktır. Bölüm hesabınız ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanan hesaptan farklıdır. Hesabınızı ilk döneminizin başında e-posta yoluyla alacaksınız.
 • Bazen, bazı popüler derslerde kapasite sorunları yaşıyoruz. Bu durumda, son sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerinden daha yüksek önceliğe sahip olacaktır.
 • CENG (CENG’de tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı) öğrencileri, en fazla iki, bazen üç SE (Yazılım Mühendisliğinde tezsiz yüksek lisans programı) dersi alabilir (SE560 Yazılım Geliştirme Stüdyo dersi hariç). CENG programı altında, SE kodları ile sunulan dersler aynı zamanda bir CENG dersi olarak da kabul edilir.
 • Öğrenciler sadece tezsiz yüksek lisans programı derslerini alabilirler.
 • Tezsiz yüksek lisans dersleri saat 15:00’den önce başlayamaz (başlamamalıdır) . Dersler genellikle hafta içi saat 16:00’dan sonra başlar (çoğunlukla saat 16:40’da ya da 18:00 'de), veya Cumartesi günü herhangi bir saatte başlar.
 • CENG lisansüstü programlarındaki bir dersin iki farklı grupta açılması durumunda, normalde, ilk grup tezli programa; ikinci grup tezsiz programa aittir.
 • Öğrencilerimizin dönem başına 2 veya 3 ders almaları gerekmektedir (Öğrencilerin son dönemlerinde olmaları veya ön koşul dönemlerinde olmaları gibi istisnai durumlar olabilir).
 • http://cow.ceng.metu.edu.tr → daha … → 2. Program Projeleri bağlantılarını takip ederek yeni bir Dönem Projesi konusu ekleyebilir ya da bazı mevcut konulara ilgi gösterebilirsiniz. CEng / SE 599 dersi Özel Çalışmalar dersi ile birlikte alınmalıdır: Önce, Ceng/SE 599 dersini ekle-bırak sırasında ekleyiniz, ardından Özel Çalışmalar dersinin grubunuzla ilgili duyurusu için bekleyin ve ekleyin.
 • Diğer bölümlerden tezsiz dersleri sadece bölüm izni ile alınabilir.
 • Bahar dönemlerinde bilgisayar organizasyonu ve işletim sistemleri (bazı teknik nedenlerden dolayı) alanlarında eksiklik dersini açamayabiliriz, bu alanda eksikliği olanlara güz dönemi öncesi başvurmalarını öneririz.
 • Eksiklik derslerini (CENG707, CENG 709 gibi) sadece almanız isteniyorsa alabilirsiniz.
 • CENG709 dersi, eğer bu ders onlara atanmışsa ve sadece önkoşul dönemlerinde olan öğrenciler içindir.
 • SE öğrencileri için; SE560 Yazılım Geliştirme Stüdyo dersi, SE öğrencilerinin son iki veya son üç dönemlerinde, SE550 dersini aldıktan sonra, ama normalde Dönem Projesinden önce alınmalıdır.
 • Biz kesinlikle SE öğrencilerine, SE550 dersini açılır açılmaz almalarını ve öncelikle zorunlu seçmeli derslerini tamamlamalarını tavsiye ederiz.
 • CENG kökenli olmayan öğrencilerimizin normalde iki yılda bir verilen CENG525 dersini açılır açılmaz almaları beklenir. CENG kökenli öğrenciler de o dersi alabilir, ancak tavsiye etmeyiz.

CENG program için, güz dönemlerinde genelde, en azından, aşağıdaki dersleri açarız

 • Sistem alanından bir ders
 • Uzmanlık alanından bir veya iki ders
 • Herhangi bir gruptan bir veya daha fazla ders ya da bir ön koşul dersi

ve bahar dönemlerinde genelde, en azından, aşağıdaki dersleri açarız

 • Teori alanından bir ders
 • Uzmanlık alanından bir veya iki ders
 • Herhangi bir gruptan bir veya daha fazla ders

SE programı için, güz dönemlerinde genelde aşağıdaki dersleri açarız

 • SE560: Yazılım Geliştirme Stüdyo Dersi
 • İki zorunlu seçmeli ders
 • Herhangi bir gruptan bir veya daha fazla ders ya da bir ön koşul dersi

ve bahar dönemlerinde genelde, aşağıdaki dersleri açarız

 • SE550: Yazılım Mühendisliği dersi
 • İki zorunlu seçmeli ders
 • Herhangi bir gruptan bir ders
grad/mswotfaq.tr.txt · : 2011/03/12 12:52 Murat Manguoglu