Quick Links

|

External Links

Research

Data Mining Group:
Data mining can be defined as extraction of interesting knowledge hidden in the data. There are different types of interesting patterns and several different approaches are used for extraction of these patterns, such as classification, clustering and association rule mining. In our department research on data mining is basically focused on multi-relational data mining and web mining. Recent research efforts concentrate on exploitation of semantic information for web mining and multi-relational data mining in order to generate more refined and semantic patterns. read more...

Senior Design Projects

Yaver: İsminden de anlaşılacağı gibi askeri amaçlara hizmet eden ve askerlerimize zorlu doğa şartlarında yardımcı olmasını umduğumuz bu uygulama, askeri takım liderleri tarafından kullanılabilecek ve oluşan bazı problemleri en kısa zamanda diğer birimlere bildirecek şekilde tasarlanmıştır. Yaveri kısaca anlatmak istersel, kullanıcının ve çevresindeki birkaç kilometre karelik alanın görüntülendiği ve sürekli güncellenen bir harita programı ve çeşitli yardımcı bileşenlerden oluşmaktadır. YAVER, komuta merkezi adını verdiğimiz bir merkezle sürekli iletişim halinde olan ve bu merkez tarafından verilmiş görevleri askeri takım liderine ulaştırabilen bir uygulamadır. Yine aynı şekilde askeri takım liderlerinin mesajlarını da komuta merkezine iletebilir. Askerler zorlu doğa şartlarında hareketli ve değişen ışık şartları altında görevlerini sürdürmekteler. Biz bu program ile bu şartları ciddi bir doğrulukta tespit edip, arayüzü, daha kullanışlı hale getirmeye çalıştık. Kullanıcı dostluğunu artırabilmek adına, arayüzlerin nasıl davranacağını da kullanıcının seçebileceği bir panel mevcuttur. read more...

Computer Club: This month in e-bergi

e-bergi is a Turkish online magazine prepared by Computer Club

index.txt · Last modified: 2016/06/29 17:12 by Ahmet Sacan